Reseptien uusinta ohjeet ja ehdot

HUOM:

Fuengirolassa ja lähiseudulla saa useimmista apteekeista lääkkeitä, jos sinulla on voimassa oleva Kanta – resepti. Saat lääkkeen näyttämällä henkilötodistusta. Apteekilla on pääsy Kannan reseptikeskusjärjestelmään. Lue lisää täältä.

Mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa KANTA -reseptiä ja haluaisit uusia reseptin Costaklinikalla, ole yhteydessä asiakaspalveluumme. Lue ennen yhteydenottoa oheiset ehdot reseptin uusinnalle Costaklinikalla.

Sähköisen reseptin uusinnan hinta Costaklinikalla: 70 eur (1-5 eri lääkettä)

Ole yhteydessä asiakaspalveluumme reseptin uusinnan järjestämiseksi. Huomioithan, ettemme uusi muiden lääkärien määräämiä keskushermostoon vaikuttavia ja riippuvuutta aiheuttavia oirelääkkeitä (mm. kipulääkkeitä) tai rauhoittavia/rentouttavia lääkkeitä. Lue lisää reseptin uusinnan ehdoista täältä.

Ennen matkaa

Lähtiessä Suomesta ota riittävä määrä lääkettä mukaan Suomesta. Asianmukaisia matkustusdokumentteja vastaan, apteekit voivat antaa lääkkeitä pidemmäksikin aikaa kuin 3 kk:ksi. Lisäksi lääkäri tai apteekit antavat Suomessa reseptitodistuksen lääkkeistä sekä erityisesti kolmio- ja pkv lääkkeistä mukaan matkalle tullia varten.

HUOM:

Fuengirolassa ja lähiseudulla saa useimmista apteekeista lääkkeitä, jos sinulla on voimassa oleva Kanta – resepti. Saat lääkkeen näyttämällä henkilötodistusta. Apteekilla on pääsy reseptijärjestelmään. Lue lisää täältä.

Ehdot ja muita ohjeita reseptien uusinnalle ja reseptilääkkeisiin liittyen

Huom! Pääasiassa muiden lääkärien määräämiä keskushermostoon vaikuttavia ja riippuvuutta aiheuttavia oirelääkkeitä (mm kipu) tai rauhoittavia/rentouttavia lääkkeitä ei uusita Costaklinikalla.

Espanjassa tehdyt lääkeuusinnat tarkoittavat, että lääkäri ottaa hoitovastuun lääkkeen uusinnan ajaksi. Siksi Suomessa tulee olla tehty hyvä tuore hoidon arvio sekä asiallinen suunnitelma, jos uusinta tapahtuu ilman vastaanottoa. On hyvä huomioida, että emme voi uusia tiettyjä lääkkeitä edes siihen erikseen varatulla vastaanottoajalla klinikalla.

Pääsääntöisesti emme tee uusintoja muiden sairauksien hoitojen (vastaanottojen) yhteydessä, koska uusinta vaatii aikaa vievää perehtymistä ja vastaanottoaika ei välttämättä tällöin riitä. Uusinta voidaan hoitaa erikseen tai sähköisen pyynnön kautta, jolloin ei tarvita vastaanottoa ja on edullisempi potilaalle.

Aurinkorannikolla saa myös lääkityksiä ns. Kanta reseptillä ainakin tietyistä apteekeista esimerkiksi. Las Salinas apteekissa, joka sijaitsee Los Bolichesissa Fuengirolassa Nuriasol hotellin vieressä. Lue lisää Kanta reseptistä ulkomailla: https://www.kanta.fi/reseptilaake-ulkomailta

Useiden PKV lääkkeiden suhteen tarvitaan ns. Schengen todistus, jos lääkkeitä tuodaan maahan. Sen saa apteekista. Tiettyjä PKV-lääkkeitä ei kuitenkaan saa edes Kanta-reseptillä (katso yllä oleva linkki). Suosittelemme, että potilas ottaa Suomesta mukaan riittävän määrän lääkkeitä (max 3 kk) ja hankkii niille Schengen todistuksen.

Jos reissu pitkittyy yli 3 kuukauden, on kaksi vaihtoehtoa (PKV -lääkkeiden kohdalla): 

1) käynti Suomessa kontrollissa omalla hoitavalla lääkärillä 3 kk:n päästä  ja lääkkeiden hankinta Suomesta. 


2) Ilmoittaudu Espanjassa terveyskeskuksen asiakkaaksi hyvissä ajoin ja hae lääkeuusinta sieltä. Suosittelemme tämän prosessin aloittamista heti maahantulon jälkeen, jos tietää, että oleskelee Espanjassa yli 3 kk.

Yleisimmät sähköisesti uusittavat lääkkeet

Ilman vastaanottoa voimme uusia useiden perussairauksien lääkityksiä 1-3 kk ajaksi. 

Kerro uusittaessa minkälainen tasapaino perussairauden suhteen on, esim viimeisimmät verenpainearvot tai verikoearvot, oireisto jne.

Voimme uusia pääsääntöisesti esim.

 • Verenpainelääkitys
 • Diabeteteslääkitys
 • Kolesterolilääkitys
 • Neurologisten sairauksien perushoitolääkkeet
 • Muu sydänlääkitys
 • Vatsalääkitykset
 • Virtsaelinten lääkitykset

Poikkeus:

 • Emme uusi laihdutuslääkkeitä, joilla ei ole käyttöaihetta laihdutukseen esim Ozempic, Rybelsus
 • Vastaavia valmisteita on. Jos tehdään vaihdos, on hyvä varata vastaanottoaika.

PKV lääkkeiden (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet) uusinta

Voimme uusia ilman vastaanottoa

 • Masennuslääkitys (essitalopraami, sitalopraami, sertralin jne…)
 • Hoitava ahdistuslääkitys (essitalopraami, sitalopraami, sertralin jne…)

PKV-Z oirelääkitystä emme uusi edes vastaanotolla. 

PKV-Z oirelääkitykset ovat tarkoitettu pääasiassa lyhytaikaiseen käyttöön ja pitkäaikainen käyttö vaatii reseptin uusinnan psykiatrian erikoislääkärin vastaanotolla. Tavoitteena käytön asteittainen lopetus joka tapauksessa.

 • PKV-Z lääkkeisiin kuuluu mm: Bentsodiatsepaami- johdannaiset: Oksatsepaami (esim. Opamox), alpratsolaami (esim Xanor), diatsepaami (esim Diapam), loratsepaami (esim. Temesta), midatsolaami (Esim Dormicum), klooridiatsepoksidi (esim. Librium)… jne.

PKV-kipulääkitys

PKV-kipilääkitystä voimme uusia, jos potilaalla on asianmukainen kivun hoitoon tai syöpähoitoihin erikoistuneen lääkärin arvio (alle 6 kk)  ja säännöllinen vastaanotolla tapahtuva kontrolli-hoitosuhde Suomessa, sekä suunnitelma, miten lääkityksestä päästään eroon pidemmällä aikavälillä, jos se on tavoitteena.

Näitä lääkkeitä on esim:

 • Paracetamol-kodeiini yhdistelmä (panacod), tramadoli, Lyrica (pregabaliini)
 • Muut kipu-epilepsialääkkeet

Emme uusi edes vastaanotolla: Opioidit esim, Oxynorm, Oxycontin.: Vaatii erityisen huumereseptin. 

Syöpäpotilailla voimme järjestää uusimisen, jos potilaalla on asianmukainen tuore hoitosuunnitelma. 

Unilääkitykset

Allaolevia unilääkkeitä voi käyttää vain väliaikaisesti – aiheuttaa haittoja pidemmällä tähtäimellä. Voimme uusia näitä lääkkeitä vain, jos käyttö ei ole jatkuvaa tai runsasta (esim vain max 30-60 pv vuodessa). Vain väliaikaisiin tilanteisiin. Näiden lääkkeiden jatkuvassa tarpeessa suosittelen vastaanottoa unettomuuden hoitoon perehtyneen lääkärin arviota.

Esim.

 • Imovane, Zopinox, 
 • Stilnoct, Zolpidem

Poikkeus

 • Melatoniinia voimme uusia

Psykoosilääkitys

Esim. Ketiapiini (Ketipinor, Leponex jne..)

Näitä lääkkeitä käytetään myös vakavien mielenterveyden sairauksien ja epätyypillisesti unettomuuden hoitoon ( ei enää suositella)  tai muuten psyykkisten oireiden hoitoon

Uusimme lääkityksen, jos potilaalla on asianmukainen ja tuore alle 6 kk:n hoitosuunnitelma psykiatrian erikoislääkärin toimesta. Uusimme vain 1 kk:n ajaksi. Jotkut lääkitykset edellyttävät myös verikoeseurantaa.

ADHD lääkitys

Voimme uusia 1 kk kerrallaan, jos potilaalla on asianmukainen diagnoosi ja hoitosuunnitelma Suomessa. Lisäksi vaaditaan, että potilaalla on säännölliset hoidonarviointikontrollit Suomessa. Costaklinikalla tapahtuva seuranta tapahtuu 1-2 kk:n välein riippuen tilanteesta.