Oikeudellinen ilmoitus

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oikeudellinen Huomautus

Noudattaen tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11. heinäkuuta 2002 annetun lain 34/2002 10. artiklassa säädettyä tiedonantovelvollisuutta, ilmoitamme, että verkkosivusto ja internetportaali www.costaklinikka.com (jäljempänä ’Sivusto’) on Wikmed Oy:n omistuksessa, osoitteessa Avenida Nuestro Padre Jesus Cautivo 11, Fuengirola, 29640, Malaga NIF-numero N0322371F. Tämä oikeudellinen huomautus säätelee edellä mainitun internetportaalin käyttöehtoja.

Sovellettava laki ja toimivalta

Yleisesti ottaen Wikmed Oy:n ja sen verkkosivuston telematiikkapalvelujen käyttäjien väliset suhteet ovat Espanjan lainsäädännön ja toimivallan alaisia.

Osapuolet luopuvat nimenomaisesti mistä tahansa toimivallasta, joka heihin saattaa soveltaa, ja nimenomaisesti alistuvat Malagan tuomioistuinten päätösvaltaan ratkaisemaan mahdollisia tulkintaan tai näiden sopimusehtojen täytäntöönpanoon liittyviä riitoja.

Käyttäjän hyväksyminen

Tämä oikeudellinen huomautus säätää pääsyn ja käytön verkkosivustolle, jonka Wikmed Oy tarjoaa internet-käyttäjille. Sivustolle pääsy, sen selaaminen, käyttäminen tai osallistuminen sivuston palveluihin ja toimintoihin merkitsee käyttäjän näiden tällä sivulle esitettyjen ehtojen hyväksymistä.

Käyttäjää informoidaan, ja hän hyväksyy, että pääsy tälle verkkosivustolle ei millään tavalla merkitse kaupallisen suhteen alkamista Wikmed Oy:n kanssa.

Käyttäjän pääsy ja selaaminen sivustolla edellyttävät kaikkien näiden käyttöehtojen hyväksymistä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, sinun on pidättäydyttävä sivuston käytöstä.

Sivuston pääsy

Käyttäjien pääsy sivustolle on maksutonta. Jotkin palvelut voivat edellyttää palvelun ennakkosopimista.

Jos käyttäjän on annettava henkilötietoja päästäkseen joihinkin palveluihin, tiedonkeruu ja käsittely suoritetaan voimassa olevien säännösten mukaisesti, erityisesti tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Lisätietoja on saatavilla tietosuojakäytännöstämme osoitteessa www.costaklinikka.com/tietosuoja/

Sisältö ja käyttö

Käyttäjän sivustovierailun on tapahduttava vastuullisesti ja voimassa olevan lainsäädännön, hyvän tavan, tämän oikeudellisen huomautuksen sekä Wikmed Oy:n tai muiden fyysisten tai oikeushenkilöiden omistamien tekijänoikeuksien ja teollisoikeuksien kunnioittamisen mukaisesti.

Minkään sivuston sisällön käyttö laittomiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty, samoin kuin mikä tahansa toimenpide, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tai muutoksia, jotka eivät ole Wikmed Oy:n suostumuksen mukaisia, sivustolle, sen sisällölle tai sen sisällölle.

Sivuston omistaja ei ole samaa mieltä sivustolla esitettyjen näkemysten kanssa sen yhteistyökumppaneiden kanssa. Yritys pidättää oikeuden tehdä ilman ennakkoilmoitusta kaikki muutokset, jotka se katsoo tarpeellisiksi sivustollaan, ja voi muuttaa, poistaa tai lisätä sekä sisällön että palvelut, jotka tarjotaan sen kautta ja tapa, jolla ne esitetään tai sijoitetaan sivustolle tai sen palvelimille.

Tekijänoikeudet ja teollisoikeudet

Tämän sivustojen sisältö kuuluvat Wikmed Oy:lle, ja siksi niiden kopiointi, jakelu, julkisuus, muuntelu tai minkä tahansa muun toiminnan suorittaminen niiden sisältöjen kanssa on kielletty, vaikka lähteet mainittaisiin, ellei Wikmed Oy:ltä ole saatu ennakko-, nimenomainen ja kirjallinen suostumus. Yrityksen verkkosivustoilla esiintyvät kaikki kauppanimet, tavaramerkit tai muut tunnistetiedot ovat niiden omistajien omaisuutta ja ne ovat lain suojaamia.

Wikmed Oy ei myönnä mitään lisenssiä tai lupaa käyttää sen immateriaali- ja teollisoikeuksia tai mitään muuta sivustoon liittyvää omaisuutta tai oikeutta, eikä missään tapauksessa ymmärretä, että käyttäjän pääsy ja selaus merkitsevät kokonaan tai osittain luopumista, siirtoa, lisenssiä tai luovuttamista näistä oikeuksista Wikmed Oy:n toimesta.

Kaikki näiden sisältöjen käyttö, jota ei ole aikaisemmin hyväksytty Wikmed Oy:n toimesta, katsotaan vakavaksi rikkomukseksi tekijänoikeuksia tai teollisoikeuksia vastaan ja siitä aiheutuu laissa määrättyjä vastuita. Wikmed Oy pidättää oikeuden käyttää asianmukaisia oikeudellisia toimenpiteitä käyttäjää vastaan.

Vastuu ja takuut

Wikmed Oy ilmoittaa, että se on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, jotka sen mahdollisuudet ja teknologian taso huomioon ottaen mahdollistavat sen verkkosivuston oikean toiminnan ja virusten sekä haitallisten komponenttien torjumisen. Wikmed Oy ei kuitenkaan ole vastuussa seuraavista tilanteista, jotka on lueteltu esimerkinomaisesti, mutta niihin rajoittumatta:

Sisältöjen jatkuvuus ja saatavuus

– Virheettömien sisältöjen tai mahdollisten virheiden korjaaminen.
– Virusten ja/tai muiden haitallisten komponenttien puuttuminen.
– Vahingot tai menetykset, jotka aiheutuvat henkilöstä, joka rikkoo Wikmed Oy:n turvajärjestelmiä.
– Käyttäjien mahdollinen sivuston sisältöihin tekemä käyttö. Näin ollen Wikmed Oy ei takaa, että käyttäjien mahdollinen käyttö sivuston sisältöihin noudattaa tätä oikeudellista huomautusta eikä sitä, että sivuston käyttö tapahtuu huolellisesti.
– Alaikäisten käyttö sivustosta tai heidän henkilötietojensa lähettäminen ilman heidän huoltajiensa lupaa, huoltajien ollessa vastuussa heidän internetin käytöstään.
– Käyttäjän mahdollisesti käyttöön ottamat sisällöt, jotka on jaettu luvattomien linkkien tai käyttäjien kommenttien tai vastaavien työkalujen kautta.
– Käyttäjän tai kolmannen osapuolen antamat virheelliset tiedot.
– Wikmed Oy voi tilapäisesti keskeyttää ilman ennakkoilmoitusta verkkosivustolle pääsyn huolto-, korjaus-, päivitys- tai parannustoimintojen vuoksi. Kuitenkin aina kun olosuhteet sallivat, Wikmed OY ilmoittaa käyttäjälle riittävän ajoissa suunnitellun päivämäärän sivuston sisällön keskeyttämiselle.

Siten, kun otetaan huomioon LSSICE-lain 34/2002 11. ja 16. artikla, Wikmed Oy sitoutuu poistamaan tai tarvittaessa estämään sisällöt, jotka voisivat vaikuttaa tai olla ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön, kolmansien osapuolten oikeuksien tai moraalin ja julkisen järjestyksen kanssa.

Evästeet

Wikmed Oy käyttää evästeitä verkkosivustonsa selaamisen optimoimiseksi ja räätälöimiseksi. Evästeet ovat fyysisiä tiedostoja, jotka sijaitsevat käyttäjän omalla päätelaitteella. Evästeiden kautta kerätty tieto helpottaa käyttäjän selaamista portaalin kautta ja optimoi selailukokemuksen. Evästeiden kautta kerättyjä tietoja voidaan jakaa niiden luojien kanssa. Evästeitä saatetaan myös käyttää markkinoinnin kohdetamiseen sivustoa käyttäneille ihmisille.

Kuitenkin, jos käyttäjä ei halua evästeiden asennusta selaimeensa, hänellä on mahdollisuus määrittää selain niin, että näiden tiedostojen asentaminen estetään. Lisätietoja on saatavilla evästekäytännöstämme osoitteessa www.costaklinikka.com/

Linkit

Wikmed Oy:n verkkosivustolla olevien linkkien läsnäolo muihin internet-sivustoihin on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin eikä se missään tapauksessa tarkoita suositusta, kutsua tai suositusta niistä. Wikmed Oy ei ota vastuuta kolmannen osapuolen verkkosivustoon kuuluvan linkin sisällöstä, eikä se takaa sen luotettavuutta, tarkkuutta, laajuutta, totuudenmukaisuutta, voimassaoloa ja teknistä saatavuutta.

Siinä tapauksessa, että muilla verkkosivustoilla on linkkejä Wikmed Oy:n verkkosivustolle, ei voida katsoa, että Wikmed Oy on valtuuttanut tai hyväksynyt linkin tai linkkiin sisältyvän verkkosivuston sisällön eikä se voi sisältää asiattomia, halventavia, laittomia, siveetömiä tai laittomia sisältöjä tai muita sisältöjä, jotka ovat ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

Wikmed Oy pidättää oikeuden ottaa yhteyttä linkin sisältävän verkkosivuston omistajaan, jos se katsoo, että säännöksiä rikotaan, sekä toteuttaa asianmukaiset oikeudelliset ja toimenpiteet.

Ehtojen muuttaminen

Wikmed Oy varaa nimenomaisesti oikeuden yksipuolisesti muuttaa, kokonaan tai osittain, ilman ennakkoilmoitusta, tätä oikeudellista huomautusta. Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, että hänen vastuullaan on tarkistaa tämä oikeudellinen huomautus säännöllisesti.