Puhelinpalvelu arkisin klo 9-14: +358 50 558 1199        📍 Avd. Nuestro Padre Jesus Cautivo 11, Los Boliches (junakatu)

✉️ Maksusitoumukset osoitteeseen: info@costaklinikka.com

Asioitko matkavakuutuksella? Pyydäthän vakuutusyhtiöltäsi maksusitoumuksen käynnille ennen vastaanottoa. Ohjeet ja lisätiedot.

Kela -korvaus yksityisestä sairaanhoidosta ulkomailla 

 

HUOM! Costaklinikka ei voi taata tällä sivulla esitettävien tietojen paikkaansa pitävyyttä. Tällä sivulla esitetyt tiedot ovat viitteellisiä, eikä näitä tietoja tai ohjeita voi näin ollen pitää aukottomina. Voit tehdä omat johtopäätöksesi asiaan liittyen tutustumalla siteerattuihin lähteisiin, viranomaisten viimeisimpiin tiedotteisiin sekä päätöksiin. KELA käsittelee korvaushakemukset aina tapaus- ja tilannekohtaisesti. Costaklinikka ei voi taata myönteistä korvauspäätöstä tai ennustaa myönnettävää korvauksen määrää kohdallasi. 

Lakimuutos astui voimaan 1.5.2023 (takautuvasti 1.1.2023 alkaen), joka korotti ulkomailla (EU ja ETA -alueilla) saadusta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista saatavaa KELA -korvauksen määrää huomattavasti. Voit hakea suuren osan Costaklinikan hoidosta maksamistasi kustannuksista Kela -korvauksena, mikäli kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin ja ulkomailla hoitoon hakeutumisen ehdot täyttyvät.

Kela -korvausta on mahdollista saada lääketieteellisesti perustellusta sairauksien ennaltaehkäisystä, sairauden toteamiseksi tehtävistä tutkimuksista, taudinmäärityksistä, hoidosta ja kuntoutuksesta. Eli myös kiireettömästä ja ennaltaehkäisevästä hoidosta, joka ei kuulu matkavakuutuksien kattavuuden piiriin.

Lue lisää muutoksesta Kelan sivuilta

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (Finlex)

Lomake: Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 128 (pdf).

Lomake: Ennakkoilmoitus ulkomailla annettavan sairaanhoidon korvauksesta SV 134 (pdf).

Miten KELA -korvauksen määrä muuttuu?

Korvaus ennen muutosta

Aiemmin Kela on korvannut omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannuksia samojen periaatteiden mukaan kuin Suomessa saadun yksityisen sairaanhoidon kustannuksia.

Nämä Kelan korvaustaksat ovat ennen lakimuutosta olleet pienimuotoisia, luokkaa 5-15€ per lääkärinkäynti.

Esimerkki:

Yleislääkärin vastaanottokäynnistä KELA -korvaustaksa on ollut ennen 8€ . (lähde: KELA) Eli mikäli olet käynyt Costaklinikalla yleislääkärin vastaanotolla ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin, olet voinut hakea omatoimisesti KELA -korvauksena 8€ vastaanottokäynnin hinnasta.

 

Korvaus muutoksen jälkeen

 

Laki astuu voimaan 1.5.2023 (takautuvasti 1.1.2023 alkaen). Lakimuutoksen myötä KELA -korvauksien summat tulevat kasvamaan huomattavasti ulkomailla saatavasta yksityisestä terveydenhuollosta.

Jatkossa korvataan kulut kokonaisuudessaan siihen määrään saakka, mitä vastaavan hoidon tuottamisen kustannus olisi ollut julkisessa terveydenhuollossa henkilön kotikunnassa/hyvinvointialueella.

Vastaavan hoidon kustannuksella tarkoitetaan sitä kustannusta, mikä perittäisiin toisesta kunnasta olevan henkilön kotikunnalta tai hoidon järjestämisestä vastuussa olevalta kuntayhtymältä.

Korvauksesta kuitenkin vähennetään henkilön kotikunnan tai hyvinvointialueen vastaavasta hoidosta perittävä asiakasmaksu.

Esimerkki:

Käyt Espanjassa Costaklinikalla yleislääkärin vastaanotolla liittyen olemassa olevan sairautesi hoitoon tai seurantaan. Maksat vastaanottokäynnistä 130€. Kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin, joten voit hakea käynnistä KELA -korvausta. KELA -korvauksen määrä on vastaavan hoidon kustannus kotikunnallesi julkisessa terveydenhuollossa vähennettynä kotikuntasi/hyvinvointialueesi terveydenhuollon asiakasmaksulla.

Mikäli vastaavan hoidon kustannus kotikunnassasi on enemmän kuin hoidon kustannus Costaklinikalla, on KELA -korvauksen määrä enintään hoidosta maksamasi kustannukset vähennettynä kotikuntasi terveydenhuollon asiakasmaksun summalla.

Eli:  jos yleislääkärin vastaanottokäynnin kustannus julkiselle terveydenhuollolle kotikunnassasi/hyvinvointialueellasi on 150€ per lääkärin käynti ja kotikuntasi terveydenhuollon asiakasmaksu 20,90€ – olisi KELA -korvauksesi määrä 109,20€, mikäli olet oikeutettu korvaukseen ja saat myöntävän korvauspäätöksen.

Laskukaava: 130€ lääkärin vastaanottopalkkio – 20,90€ kotikuntasi terveydenhuollon asiakasmaksu = 109,10€

Mikäli kotikuntasi terveydenhuollon potilasmaksu on 0€, voit jopa saada Kela -korvauksena takaisin koko Costaklinikalle maksamasi vastaanottopalkkion.

KELA-korvauksen edellytykset ja ehdot

KELA -korvausta Costaklinikalla maksamistasi kuluista kannattaa hakea, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

1. kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin

2. kun Costaklinikalla saamasi palvelu kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan (sis. myös kiireetön ja ennaltaehkäisevä hoito)

3. kyseessä oleva palvelu olisi tullut antaa vastaavassa tilanteessa Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Esimerkiksi erikoislääkärille tarvitset lähetteen. Yleislääketieteen erikoislääkärille et kuitenkaan tarvitse lähetettä, sillä tässä kontekstissa yleislääketieteen erikoislääkäri vastaa yleislääkäriä.

4. olet maksanut hoidosta aiheutuneet kustannukset itse. Kela -korvaus haetaan jälkikäteen SV128 -lomakkeella.

”Asiakas voi saada Kelasta korvauksen hoidosta, jos hoito arvioidaan lääketieteellisesti tarpeelliseksi ja jos hoito kuuluu Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Lisäksi sen pitää vastata hoitoa, jonka asiakas saisi Suomen julkisessa terveydenhuollossa.

Jos kyseinen hoito edellyttää Suomessa lähetettä, asiakas tarvitsee lähetteen myös hakeutuessaan hoitoon ulkomaille.

Kela pyytää aina hyvinvointialueelta arvion, täyttyvätkö edellytykset korvauksen saamiselle.” – (Lähde: KELA)

Kuinka selvittää KELA -korvauksen enimmäismäärä?

Costaklinikalla ei ole aukotonta tietoa vastaavan hoidon kustannuksista eri hyvinvointialueilla Suomessa. KELA arvioi korvauksen määrän ja kustannuksien korvauskelpoisuuden hakemus- ja tapauskohtaisesti.

KELA -korvaukset perustuvat sille, mitä vastaavan hoidon tuottamisen kustannus on kotikunnallesi/hyvinvointialueellesi. Osviittaa mahdollisista vastaavan hoidon kustannuksista voi saada HUSin palveluhinnastosta ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tuotehinnastosta. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, HUSin, alueella terveyskeskuslääkärin päivystyskäynnin todelliset kustannukset ovat luokkaa 150-200€ toimipisteestä riippuen. (Lähde: HUS)

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tuotehinnastosta voimme nähdä, että lääkärin ensikäynnin hinta on kyseisellä hyvinvointialueella 269€. (Lähde: SiunSote) Hinta sisältää kuitenkin myös ensikäynnin yhteydessä otettavat radiologiset-, laboratorio, ym. tutkimukset, jolloin pelkän lääkärikäynnin todelliset kustannukset ilman tutkimuksia ovat ilmoitettua 269€ pienemmät.

On hyvä kuitenkin huomioida, että vastaavan hoidon kustannuksien määrä ja korvattavuus vaihtelee hyvinvointialueittain ja jopa kotikunnittain. Lopullinen KELA -korvauksen määrä ilmenee tehdyn KELA -korvaushakemuksen päätöksestä tai ennakkoilmoitus hakemuksella.

 

Enimmäiskorvauksen selvittäminen etukäteen ennakkoilmoitus hakemuksella

Mikäli olet hakeutumassa kalliiseen hoitoon jonka kustannukset voivat kasvaa suuriksi, kannattaa selvittää tapauskohtainen enimmäiskorvauksen määrä ja oletko oikeutettu saamaan korvauksen kyseisestä hoidosta.

Asiakas voi pyytää Kelasta etukäteen tiedon, saako hän ulkomailla annettavasta hoidosta korvauksen ja mikä korvauksen määrä on. Tätä tietoa kutsutaan ennakkoilmoitukseksi. Kela maksaa korvauksen ilmoituksessa kertomallaan tavalla, jos hoito on toteutunut asiakkaan hakemuksessaan antamien tietojen mukaisesti.

Ennakkoilmoitusta haetaan lomakkeella Ennakkoilmoitus ulkomailla annettavan sairaanhoidon korvauksesta SV 134 (pdf).

Ennakkoilmoitusta koskevan hakemuksen yhteydessä henkilön on esitettävä

1. EU-valtiossa toimivan ulkomaisen terveydenhuollon palveluntuottajan (esimerkiksi Costaklinikka) laatima selvitys ulkomailla annettavan terveydenhuollon suunnitelmasta sekä

2. kopio terveydenhuoltolain mukaisesta lähetteestä. (mikäli palvelu vaatisi lähetteen Suomen julkisessa terveydenhuollossa)

Selvitys ja lähete ennakkoilmoitusta koskevalle hakemukselle/selvityspyynnölle voidaan tehdä lääkärin vastaanotolla Costaklinikalla. Voit myös hakea korvausta KELAlta tästä käynnistä aiheutuvista kuluista.

Laki astuu voimaan 1.5.2023 (takautuvasti 1.1.2023 alkaen). Tämän jälkeen Kelalta voi tiedustella hoidon kustannuksia ennakkoilmoitushakemuksen perusteella.

Näin haet KELA -korvausta Costaklinikalla saamasta hoidostasi:

Ohjeet myös KELAn sivuilla täällä

1. Täytä korvaushakemuslomake SV128

  • Voit täyttää lomakkeen digitaalisesti (suositeltu) tai tulostaa lomakkeen ja täyttää sen käsin.

2. Skannaa tai ota kuva Costaklinikalla käynnin yhteydessä saamasta potilaskertomuksesta sekä maksutositteista.

3. Lähetä hakemus OmaKelassa:

  • Tallenna täytetty hakemuslomake laitteellesi. Hakemuksen täytyy olla pdf-muodossa.
  • Kirjaudu OmaKelaan. Siirry kohtaan Tee hakemus.
  • Valitse Sairaanhoito ja lääkkeet ja Hae sairaanhoito- tai lääkekorvausta.
  • Lisää hakemus laitteeltasi ja paina Lähetä.
  • Kun lähetät hakemuksen OmaKelassa, sitä ei tarvitse allekirjoittaa.
  • Lähetä liitteet OmaKelassa sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen. Jos liitteet ovat paperilla, voit ottaa niistä kuvan tai skannata ne.

4. Kun olet lähettänyt hakemuksen, lähetä vielä hakemuksen liitteet OmaKelassa (potilaskertomus ja maksutositteet). 

5. Jää odottamaan korvauspäätöstä.

  • Näet päätöksen OmaKelan asiointipalvelussa. Asiointipalvelusta näet, paljonko olet saanut korvausta yksityisestä sairaanhoidosta kalenterivuoden aikana.
  • Voit tutustua KELAn hakemuksien käsittelyaikoihin täällä. Valitse vetovalikosta ”Sairaanhoito- ja matkakorvaus.

6. Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä KELAn asiakaspalveluun.

 

Kokemuksia KELA -korvauksesta (Costaklinikan vahvistamia)

Ohessa on Costaklinikan tietoon tulleita vahvistettuja tapauksia uuden lakimuutoksen mukaisista KELA -korvauhakemuksista.

HUOM! nämä kokemukset eivät ole tae siitä, että saat korvaushakemuksellesi hyväksytyn korvauspäätöksen. KELA tekee korvauspäätöksen aina tapauskohtaisesti korvausehtoihin peilaten.

Mikäli haluat jakaa oman korvauspäätöksesi allaolevan mukaisesti tällä sivulla, lähetä kuvakaappaus KELAn korvauspäätöksen saatekirjeestä asiakaspalveluumme: info@costaklinikka.com . Konkreettisten esimerkkien jakaminen asiaan liittyen auttaa koko Aurinkorannikon suomalaisten yhteisöä valtavasti.  Costaklinikka ei julkaise henkilötietojasi tai muita sinuun yksilöitäviä tietoja.

 

Tapaus 1 (Vahvistettu, Costaklinikan henkilökunta nähnyt KELAn ratkaisupaperit):

Kuvaus: potilas kävi Espanjassa lääkärissä luomien tarkastuksessa. Ei lääkärin lähetettä, hakeutui hoitoon täysin omatoimisesti.

Potilaan maksama kustannus: 120€

KELA -korvauksen määrä: 99,10€

Hakemuksen käsittelyaika: 3kk 20 pv

Hyvinvointialue: Pirkanmaan hyvinvointialue

Potilas sai maksamansa kustannukset takaisin, korvaussummasta vähennettiin vain oman hyvinvointialueen asiakasmaksu 20,90€.

 

Tapaus 2 (Vahvistettu, Costaklinikan henkilökunta nähnyt KELAn ratkaisupaperit):

Kuvaus: potilas kävi Espanjassa sairaanhoitajalla lääkeinjektiolla kaksi kertaa. Lääkeinjektioita varten potilaalla oli suomalaisen lääkärin määräys.

Potilaan maksama kustannus: 60€

KELA -korvauksen määrä: 60€

Hakemuksen käsittelyaika: 4kk 5 pv

Hyvinvointialue: Pohjois-Savon hyvinvointialue

Potilas sai maksamansa kustannukset kokonaan takaisin KELA -korvauksena.

Tapaus 3 (Vahvistettu, Costaklinikan henkilökunta nähnyt KELAn ratkaisupaperit):

Kuvaus: potilas kävi Espanjassa lääkärin vastaanotolla ja lentokelpoisuustarkastuksessa (2 eri vastaanottoa) olemassa olevaan, vanhaan sairauteen liittyen.

Potilaan maksama kustannus: 222,98

KELA -korvauksen määrä: 222,98

Hakemuksen käsittelyaika: 2kk 6pv

Hyvinvointialue: Helsinki

Potilas sai maksamansa kustannukset kokonaan takaisin KELA -korvauksena.

Tapaus 4

Kuvaus: Pariskunta kävi influenssarokotuksessa Costaklinikalla. Kyseinen pariskunta olisi myös saanut influenssarokotteen Suomessa veloituksetta rokotusohjelman mukaisesti.

Potilaan maksama kustannus: 50€

KELA -korvauksen määrä: 50

Hakemuksen käsittelyaika: 3 viikkoa 3 päivää

Hyvinvointialue: Pohjois-Savon hyvinvointialue

Potilas sai maksamansa kustannukset kokonaan takaisin KELA -korvauksena.