Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot sääntelevät Lääkärikeskus Wikmed Oy:n (costaklinikka) omistaman ja ylläpitämän internet –ajanvarauspalvelun käyttöä. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen palvelun käyttöehdot ja sitoutuneen niitä noudattamaan, kun käyttäjä saapuu costaklinikka –ajanvaraussivustolle ja käyttää niitä.

Laitteistovaatimukset

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Internet -yhteys ja WWW-selainohjelma (Microsoft Internet Explorer 9.0 tai uudempi, Mozilla Firefox 12.0 tai uudempi, Google Chrome versio 24 tai uudempi). Käyttäjä vastaa aina itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston ja ohjelmistojen ajantasaisuudesta ja niiden sopivuudesta palvelun käyttöön.

Palveluun rekisteröityminen

Ajan varaaminen edellyttää keskeisten ajanvaraustietojen antamista.

Varatun ajan peruuttaminen

Internetin kautta voi myös perua netistä varatun ajan. Esteen sattuessa pyydämme Teitä perumaan varaamanne ajan joko internetin kautta tai sähköpostitse tai soittamalla ajanvarausnumeroomme viimeistään 6 tuntia ennen varattua käyntiä. Peruuttamattomasta ajasta pidätämme oikeuden periä käyntipalkkion suuruisen maksun.

Palvelemme myös puhelimitse

Mikäli valitsemallenne lääkärille tai erikoisalalle ei ole näkyvissä vapaita aikoja, pyydämme tiedustelemaan aikoja ajanvarausnumerostamme.

Vastuun rajoitus

costaklinikka päivittää ja kehittää internet –ajanvarauspalvelua sekä muita verkkopalveluita tarpeen mukaan ja pyrkii siihen, että palvelu toimii virheettömästi ja nopeasti. Wikmed Oy (costaklinikka) ei kuitenkaan takaa verkkopalveluidensa virheettömyyttä tai saatavuutta. Wikmed Oy (costaklinikka) ei myöskään vastaa vahingosta, välillisestä tai välittömästä, joka käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu costaklinikka  internet –ajanvarauksen tai muiden verkkopalveluiden käyttämisestä.

Wikmed Oy (costaklinikka) ei vastaa internet -ajanvarauksen mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen, päivitysten, kehitysversioiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä vastaa vahingosta, joka voi johtua Wikmed Oy (costaklinikka) internet –ajanvarauksen toiminnasta tai toimimattomuudesta. Wikmed Oy (costaklinikka) ei vastaa käyttäjien tietoliikenneyhteyksien toiminnasta eikä anna tietoliikenneyhteyksien toimintaa tai asennusta koskevia ohjeita.

Evästeiden käyttö

Wikmed Oy (costaklinikka) verkkosivuilla voidaan käyttää evästeitä (cookies). Evästeet ovat verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Jos et halua, että tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, voit estää niiden käytön.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Wikmed Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.11.2018. Viimeisin muutos 8.12.2019

1. Rekisterinpitäjä

Wikmed Oy, wikmed@wikmed.fi ,y-tunnus: 2255594-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jan Wiklund, wikmed@wikmed.fi  +358505581199

3. Rekisterin nimi

Vastaanoton nettiajanvarausrekisteri (costaklinikka)

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ajanvarausta tehdessä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vastaanoton ajanvaraustietojen antaminen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Asiakkaan nimi (pakollinen)

Sähköpostiosoite (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Syntymävuosi (valinnainen)

Postiosoite/käyntiosoite (Valinnainen)

Asiakkaan huomautukset (valinnainen)

Palvelun tiedot (pakollinen)

Vastaanoton ajankohta (Pakollinen)

Muistutus tiedot (Valinnainen)

Tiedot säilytetään simplybook.me palvelun tietosuojatulla serverillä GPDR:n mukaisesti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot luovutetaan Vithas Xanit Klinikan potilas- ja ajanvaraustietojärjestelmään ja sen käsittelijälle vastaanoton järjestämiseksi. Tietoja tarkastelevat vastaanottoa pitävät lääkärit, joiden vastaanotoille voidaan varata aika tämän nettiajanvarausjärjestelmän kautta, sekä ajanvarausta hoitavat henkilöt Vithas Xanit klinikalla

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).